Erdei iskola

Napközis táborok Bentlakásos tábor - Kikerics
 
„Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára,
mely akkor is tudáshoz juttat,
ha csendben és nyitott szemmel sétálsz benne.”
/Madas László erdőmérnök/
 
Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. (LEHOCZKY JÁNOS)
 
A Mecsekerdő Zrt. 1995-ben a Mecsekben, majd 1996-ban a Zselicben hozta létre két erdei iskoláját, melyek azóta is folyamatosan, rendkívül nagy látogatottsággal működnek. A Részvénytársaság fontos feladatának tekinti a környezeti nevelést és a gyakorlati természetvédelmet. Az erdei iskolák létrehozásával és működtetésével, a Zrt célja, hogy az idelátogató gyerekek és felnőttek megismerhessék a mecseki és zselici erdők növényeit, állatait, izgalmas felfedezések részesei lehessenek a talaj és a patakok vizsgálatának, megismerhessék a turistatérkép használatát, beszédes neveit és a hozzájuk fűződő mondákat, az erdészek munkáját, a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodást; kibontakoztathassák kreativitásukat és kézügyességüket a kézműves foglalkozások során. Fontos, hogy látogatásaik alkalmával ráébredjenek erdeink megőrzésén életminőségünk múlik. Erdei iskoláink oktató-nevelő munkájában az élménypedagógia módszereivel, természetismereti játékokon keresztül, a gyerekek saját tapasztalataira építve, életkori sajátosságaikhoz igazodva dolgozunk. Célunk, hogy a felnövekvő generációk az itt szerzett ismeretek alapján, komplex módon gondolkodjanak a világról, éljenek harmóniában környezetükkel, mindennapi életvitelükben törekedjenek a fenntartható fejlődés megvalósítására.
 
Jelmondatunk:
"Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az erdőben és csak az emlékeidet vidd magaddal!"
 
 

Mecsekerdő Zrt.